Home

ansat under 8 timer om ugen, I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge - Free, 8-timers arbejdsdagen | Arbejdermuseet